Marleen Wijnen

Torrekoel  (gedeeltelijk ) weer heropend m.i.v.  woensdag 19 mei 2021

Het was lang stil in de Torrekoel, maar met ingang van woensdag 19 mei 2021 is het weer mogelijk de eerste activiteiten op te starten. Zoals bekend worden de coronamaatregelen stapsgewijs versoepeld en is dit afhankelijk van o.a. het aantal besmettingen etc. Dit betekent ook  voor de Torrekoel  en haar gebruikers een stapsgewijze heropening met inachtneming van alle nog steeds geldende beperkingen.
Als bestuur hebben we daarom besloten de verenigingen /gebruikers persoonlijk te informeren of de versoepeling die ook voor hen van toepassing is.
Wij vragen iedereen in het algemeen belang zich te houden aan de richtlijnen en hopen met jullie dat we bij de volgende versoepelingen in stap 3 over een aantal weken de Torrekoel weer bijna volledig open mag en we iedereen weer van dienst kunnen zijn.
Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met de beheerster Petra Colbers (06-29392679) of met de… Lees Meer

De Torrekoel gaat over op Hertog Jan bier

Vanaf de opening in 2012 heeft de Torrekoel Gulpener bier geschonken. Een keuze  niet alleen om het bier zelf maar ook mede ingegeven door de bedrijfsfilosofie van de Gulpener brouwerij.Zoveel mogelijk gebruik makend  van lokale leveranciers, water uit eigen bron, gerst uit de eigen omgeving, hop uit Reijmerstok  en een zo duurzaam mogelijk wijze van brouwen. Een filosofie en  idealen die pasten bij de Torrekoel,  zoveel mogelijk lokaal en zo duurzaam mogelijk.

Toch is onlangs besloten de goede samenwerking met Gulpener op te zeggen en over te gaan op Hertog Jan. Een keuze door het bestuur gemaakt op nadrukkelijk verzoek en in samenspraak met een aantal gebruikers. Deze hadden een zeer duidelijke voorkeur voor Hertog Jan bier en hier is gehoor aangegeven. Onlangs is de overeenkomst hiervoor officieel ondertekend (zie foto) door de Torrekoel en Jesse van de Berg namens Hertog Jan bieren. Nu de… Lees Meer

De Torrekoel blijft gesloten

De verlengde lockdown maakt dat ook de Torrekoel haar deuren langer moet sluiten dan gehoopt. Dit betekent dat het gemeenschapshuis en de gymzaal (behoudens zeer specifieke uitzonderingen) vooralsnog gesloten blijven. Zodra de maatregelen opening toestaan hoort u van ons. De Huisartsenpraktijk blijft natuurlijk open volgens de openingstijden van de praktijk.

We wensen iedereen heel veel sterkte, blijf gezond en hou voor zover dat mogelijk is ook oog voor elkaar.

De Torrekoel tot 19 januari gesloten

Ook de Torrekoel sluit per direct haar deuren tot en met 19 januari 2021 vanwege de nieuwe lockdown als gevolg van corona. De Huisartsenpraktijk blijft natuurlijk open volgens de openingstijden van de praktijk. We wensen iedereen heel veel sterkte, blijf gezond en hou voor zover dat mogelijk is ook oog voor elkaar.

Gulpener beloont met duurzaamheidsprijs

Als bestuur van de Torrekoel is duurzaamhed altijd een belangrijk thema in de keuzes die we op een zo verantwoord mogelijke manier proberen te maken. Zo willen we het energieverbruik terug dringen en tegelijkertijd wekken we die energie zelf op met onze zonnepanelen op het dak. We kijken ook naar hoe onze leverancier duurzaamheid beogen. Daarom schenken we fairtrade koffie en kiezen we voor Gulpener Bierbrouwerij BV die al sinds jaren duurzaamheidsbeleid voert in het maken en leveren van het product. Daarvoor ontvingen ze in november de  Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2020. Deze prestigieuze prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een Nederlandse onderneming die excelleert op het terrein van duurzaam ondernemen.

De Torrekoel feliciteert Gulpener met deze bijzondere prijs en de erkenning en waardering die hiermee wordt uitgesproken.

Update Ondersteuning inwoners Kronenberg in Coronacrisis

 

 

 

 

Kronenberg en de Coronacrisis:  update 23 april 2020

Eind maart hebben we via de dorps WhatsApp-groep zoveel mogelijk mensen in het dorp geïnformeerd dat de Stichting Welzijn Kronenberg & Evertsoord het voortouw neemt om zoveel mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen in Kronenberg als ergens extra ondersteuning nodig is. Vooral omdat deze stichting, waar de Kompeniej en de Wensbus onder vallen, al met name veel ouderen in beeld heeft. Daarnaast onderhoudt en heeft de stichting ook goede contacten met de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, trajectbegeleiders dementie, KBO e.a..

Dit alles is afgestemd met de Dorpsraad en de gemeente. In dat bericht hebben we ook aangegeven dat inwoners die een hulpvraag signaleren of zelf hulp willen bieden zich kunnen melden bij deze stichting. Een aantal inwoners heeft dat daadwerkelijk gedaan en is in middels ook actief. Dank daarvoor.

Wat is er gedaan en gebeurt er op… Lees Meer

In memoriam Jan Verschuren

Woensdag 18 maart ontvingen we het droevige bericht dat onze overbuurman Jan Verschuren is overleden. Jan’s gezondheid liet hem de laatste tijd in de steek, maar als het even kon stak hij toch nog even de straat over naar De Torrekoel. Voor de biljartclub of om bij te kletsen met degene die er waren. Jan was actief vrijwilliger. In het verleden vaker achter de bonnenkassa of als verkeersregelaar. Jan, bescheiden als hij was, deed dit graag en voor hem was dat vanzelfsprekend. Een bedankje was volgens hem niet nodig.

Jan, Bedankt voor je inzet voor De Torrekoel. Rust zacht. We wensen iedereen sterkte met dit verlies.

Bestuur, Petra en vrijwilligers van de Torrekoel

Torrekoel blijft tot 1 juni gesloten

De gisteren genomen aangescherpte maatregelen door het kabinet noodzaken ons om de Torrekoel te sluiten tot 1 juni 2020.

De huisartsenpraktijk is open en blijft natuurlijk bereikbaar!

Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord coördineert eventuele hulpvragen en hulpbieders voor kwetsbare dorpsbewoners. Meer weten, klik dan op deze link

 

We wensen iedereen heel veel sterkte en gezondheid. Hieronder de maatregelen in het kort:

Ondersteuning kwetsbare dorpsgenoten door Corana

 

 

Beste dorpsgenoten,

Met de gemeente en  de Dorpsraad is afgesproken dat Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord het voortouw neemt om e.e.a bij elkaar te brengen. We zijn hiermee op vrijdag 14 maart gestart. Vanaf die dag is de Kompeniej  gesloten.

Heb je hulp nodig? 
Vanuit deze stichting houden we samen met onze vrijwilligers contact met de ouderen die deelnemen aan de Kompeniej. We hebben ook altijd al goede contacten en werken samen met huisartsen, praktijkondersteuners, hulp bij dementie, wijkteam etc.  Van daaruit krijgen we inmiddels ook al hulpvragen die opgepakt zijn.
Ook dorpsgenoten die door de  ontstane situatie in de problemen komen, bv. met boodschappen doen, maaltijdbereiding of anderszins kunnen zich melden bij onderstaande personen van de Stichting.

Zelf hulp bieden?
Wil en kun je iets doen of signaleer je ergens een hulpvraag die iemand niet opgelost kan krijgen meld het dan… Lees Meer

Contact

Gemeenschapshuis en Gymzaal 

"De Torrekoel" 

Meerweg 11

5976NS Kronenberg


Tel: 077-4671875

Email: info@detorrekoel.nl

Er zijn ruime parkeermogelijkheden naast de gymzaal en achter het gemeenschapshuis.