Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg is in mei 1981 opgericht  en stelt zich tot doel:

  1. het beheer en de exploitatie van gemeenschapsvoorzieningen in en ten behoeve van het kerkdorp Kronenberg, zonodig inbegrepen de uitbreiding van dergelijke voorzieningen; een en ander in de ruimste zin des woords, doch zonder winstoogmerk.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daarmee bevorderlijk zijn.

De  stichting beheert en exploiteert het op 15 maart 2003 officieel geopende nieuwe gemeenschapshuis De Torrekoel. Sinds de opening van de Brede Maatschappelijke Voorziening Kronenberg Evertsoord ( BMV) op 2 juni 2012 is hieraan ook de nieuwe gymzaal toegevoegd.

Het bestuur van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg is als volgt samengesteld:

  • Piet Selen, De Hees 44A, 077-4674360 (voorzitter)
  • Hay Sijbers, De Hees 70A, 077-4671481 (vice voorzitter)
  • Ger Hoex, Kempkesstraat 16, 077-4673067 (secretaris/penningmeester)
  • Helmy van de Werf, Americaanseweg 6, 077-4670904
  • Nell Verhaeg, Simonsstraat 22, 077-4673348
  • Marleen Wijnen, Renkenstraat 19, 06-21106266 (webredacteur)

Adres secretariaat:

Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg Kempkesstraat 16 5976 PE  Kronenberg

Beheer en ondersteuning        

Petra Colbers is als beheerder het algemene en eerste aanspreekpunt. Voor meer informatie of reservering van ruimte kun bij haar terecht. Zij is meestal in de ochtend het beste te bereiken in De Torrekoel, tel 4671875. U kunt haar ook een email sturen: beheer@detorrekoel.nl.

Vrijwilligers

Zonder de inzet en ondersteuning van een grote groep van zo’n 50 vrijwilligers zou het gemeenschapshuis niet kunnen functioneren. Zij zijn actief als gastheer, gastvrouw, als lid van het klusteam, bij het eetpunt , de seniorenbibliotheek, ict ondersteuning, onderhoud van de directe omgeving en nog veel meer.

Evenement op de website Heeft u als vereniging of organisatie een evenement dat plaats vindt in De Torrekoel? Geef het dan door aan Marleen Wijnen: info@marleenwijnen.nl. Vermeld in deze email de datum, tijd en eventuele kosten of andere bijzonderheden die van belang zijn voor het evenement. Stuur  een foto mee. Huishoudelijk reglement Op 7 februari is door het bestuur van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg het huishoudelijk reglement vast gesteld. 170207 Huishoudelijkregelement Torrekoel