Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg is in mei 1981 opgericht  en stelt zich tot doel:

  1. het beheer en de exploitatie van gemeenschapsvoorzieningen in en ten behoeve van het kerkdorp Kronenberg, zonodig inbegrepen de uitbreiding van dergelijke voorzieningen; een en ander in de ruimste zin des woords, doch zonder winstoogmerk.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daarmee bevorderlijk zijn.

De  stichting beheert en exploiteert het op 15 maart 2003 officieel geopende nieuwe gemeenschapshuis De Torrekoel. Sinds de opening van de Brede Maatschappelijke Voorziening Kronenberg Evertsoord ( BMV) op 2 juni 2012 is hieraan ook de nieuwe gymzaal toegevoegd.

Het huidige bestuur van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg is als volgt samengesteld:

  • Elsa Buijssen, Simonstraat 10B Kronenberg, 06-57229602 (bestuurslid)
  • Ger Hoex, van Bocholtzstraat 5 Horst, 077-4673067 (secretaris/penningmeester)
  • Piet Selen, De Hees 44A Kronenberg, 077-4674360 (voorzitter)
  • Hay Sijbers, De Hees 70A Kronenberg, 077-4671481 (vice voorzitter)
  • Nell Verhaeg, Simonsstraat 22 Kronenberg, 077-4673348 (bestuurslid)

Adres secretariaat:

Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg Secretariaat: Van Bocholtzstraat 5 5961 SG  HORST E: info@detorrekoel.nl T 06 – 513 504 88

Beheer en ondersteuning        

Petra Colbers is als beheerder het algemene en eerste aanspreekpunt. Voor meer informatie of reservering van ruimte kunt u bij haar terecht. Zij is meestal in de ochtend te bereiken in De Torrekoel, tel 4671875. U kunt haar ook een e-mail sturen: beheer@detorrekoel.nl.

Vrijwilligers

Zonder de inzet en ondersteuning van een grote groep van zo’n 50 vrijwilligers zou het gemeenschapshuis niet kunnen functioneren. Zij zijn actief als gastheer, gastvrouw, als lid van het klusteam of bestuur, bij het eetpunt, de bibliotheek, ict ondersteuning, onderhoud van de directe omgeving en nog veel meer.

Evenement op de website Heeft u als vereniging of organisatie een evenement dat plaats vindt in De Torrekoel? Geef het dan door aan Elsa Buijssen (elsa.buijssen@gmail.com). Vermeld in deze email de datum, tijd en eventuele kosten of andere bijzonderheden die van belang zijn voor het evenement. Stuur ook een foto mee of flyer. Het evenement wordt beschreven op de nieuwspagina, in de agenda en op de facebookpagina van de Torrekoel.

Huishoudelijk reglement

Op 7 februari 2017 is door het bestuur van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg het huishoudelijk reglement vast gesteld. 170207 Huishoudelijkregelement Torrekoel