Update Ondersteuning inwoners Kronenberg in Coronacrisis

 

 

 

 

Kronenberg en de Coronacrisis:  update 23 april 2020

Eind maart hebben we via de dorps WhatsApp-groep zoveel mogelijk mensen in het dorp geïnformeerd dat de Stichting Welzijn Kronenberg & Evertsoord het voortouw neemt om zoveel mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen in Kronenberg als ergens extra ondersteuning nodig is. Vooral omdat deze stichting, waar de Kompeniej en de Wensbus onder vallen, al met name veel ouderen in beeld heeft. Daarnaast onderhoudt en heeft de stichting ook goede contacten met de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, trajectbegeleiders dementie, KBO e.a..

Dit alles is afgestemd met de Dorpsraad en de gemeente. In dat bericht hebben we ook aangegeven dat inwoners die een hulpvraag signaleren of zelf hulp willen bieden zich kunnen melden bij deze stichting. Een aantal inwoners heeft dat daadwerkelijk gedaan en is in middels ook actief. Dank daarvoor.

Wat is er gedaan en gebeurt er op dit moment:

  • De deelnemers van de Kompeniej kunnen niet meer bij elkaar komen in de Torrekoel maar het   contact wordt onderhouden door hen regelmatig te bellen om te informeren hoe het met hen gaat en of er nog  extra ondersteuning nodig is.
  • Er worden ook telefonische contacten onderhouden met enkele andere dorpsgenoten die geen deelnemer van de Kompeniej zijn. Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam  aan ons wil/mag doorgeven.
  • Een van de deelnemers maakt wekelijks een nieuwsbrief, de Kompeniejs extra, met daarin de laatste nieuwtjes en andere info, welke verspreid wordt onder de deelnemers en hun mantelzorgers
  • Loes Houben is een actie gestart met schoolkinderen om kaarten en tekeningen te maken en deze bij ouderen in het dorp te bezorgen. Woensdag 8 april waren er al zo’n 84 gemaakt en bezorgd. Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam  aan ons wil/mag doorgeven.                                                                                                   
  • Vrijdagmorgen 10 april werd bij alle deelnemers van de Kompeniej een leuke  attentie i.v.m. Pasen bij hun thuis afgegeven.
  • De Wensbus vervoert op dit moment in principe geen personen, ook ter bescherming van de chauffeurs. Waar nodig kan nog wel een beroep gedaan worden op de Wensbus om bv. boodschappen op te halen. In één situatie is deze hulpvraag ingevuld door de inzet van een vrijwilliger die de benodigde boodschappen meebrengt als ook de eigen boodschappen worden gehaald
  • Gezond kunnen blijven eten is belangrijk, vooral voor ouderen. Omdat er ouderen in het dorp zijn die niet meer zelf een goede warme maaltijd kunnen bereiden zijn we gestart met de maaltijdservice  Gast aan tafel. Dit houdt in dat bij de start op 3 april twee dorpsgenoten bereid zijn om twee extra maaltijden te koken. Deze versgekookte maaltijden worden door een groepje andere dorpsgenoten/vrijwilligers om 12
    uur bij de zgn. gasten aantafel op tourbeurt bezorgd.  Ken je iemand die hier mogelijk ook voor in aanmerking zou komen dan horen we dat graag.

Bovenstaande geeft een overzicht van de activiteiten die we tot nu toe hebben ondernomen. Uiteraard gebeurt er tussen dorpsgenoten onderling nog veel meer. Blijf daar vooral mee doorgaan. Mocht je toch signalen opvangen dat ergens extra ondersteuning nodig is, laat het ons weten en wij zoeken vanuit de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord graag mee naar een oplossing.

Je kunt hiervoor contact opnemen met:

Will Kanters, email willkanters@kpnmail.nl of tel. 077-4673730 of
Piet Selen, email pietenwietjeselen1@home.nl of 06-11841811

 
20200423 – Update Kronenberg en de Coronacrisis

Contact

Gemeenschapshuis en Gymzaal 

"De Torrekoel" 

Meerweg 11

5976NS Kronenberg


Tel: 077-4671875

Email: info@detorrekoel.nl

Er zijn ruime parkeermogelijkheden naast de gymzaal en achter het gemeenschapshuis.