Informatie dorpsdagvoorziening.

DDVcompanie

De Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Kronenberg is onlangs in gebruik genomen. De Torrekoel is hiermee uitgebreid met een ruimte waarin een dorpsdagvoorziening kan worden gehuisvest. De werkgroep dorpsdagvoorziening Kronenberg is al enkele maanden bezig met het uitwerken van een plan van aanpak.

Een dorpsdagvoorziening is een nieuwe activiteit voor inwoners uit Kronenberg en Evertsoord die behoefte hebben aan een kleinschalige ontmoetingsmogelijkheid en een plek waar zij samen met andere inwoners activiteiten kunnen doen. Het betreft een nieuwe voorziening zodat mensen langer zelfstandig in de dorpen kunnen blijven wonen.

Deelname is voor iedereen mogelijk en het wordt een laagdrempelige en voor iedereen in principe toegankelijke voorziening. Een dagprogramma voor de dorpsdagvoorziening kan bijvoorbeeld starten met activiteiten zoals geheugentraining, een uitstapje of iets creatiefs, waarna een gezamenlijke lunch wordt gegeten. Na een uurtje rusttijd om bijvoorbeeld de krant of een boek te lezen, kan ’s middags een tweede activiteit plaatsvinden.

De dorpsdagvoorziening biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een vertrouwde en gezellige omgeving, in een ontspannen sfeer. De dorpsdagvoorziening wordt georganiseerd door vrijwilligers en indien nodig ondersteund door beroepskrachten en zal door middel van een eigen bijdrage gefinancierd worden. In de realisatie van de dorpsdagvoorziening spelen vrijwilligers een grote rol. Zo zijn er bijvoorbeeld vrijwilligers nodig die activiteiten mee willen begeleiden of die maaltijden willen bereiden.

Rond 24 mei werd een vragenformulier huis aan huis bezorgd in Kronenberg en Evertsoord. De werkgroep hoopt hiermee inzicht te krijgen hoeveel mensen er mogelijk gebruik willen maken van de dorpsdagvoorziening en hoeveel mensen zich willen inzetten als vrijwilliger. De werkgroep hoopt dan ook dat zoveel mogelijk mensen het formulier invullen.

Voor meer informatie, download onze brochure of neem contact op met Nell Verhaeg, secretaris Stichting Welzijn Kronenberg/Evertsoord  op 077 467 3348 / 06 454 448 23 of stuur een mail aan: nell.hay.verhaeg@hetnet.nl of dorpsdagvoorziening@detorrekoel.nl