Gulpener beloont met duurzaamheidsprijs

Als bestuur van de Torrekoel is duurzaamhed altijd een belangrijk thema in de keuzes die we op een zo verantwoord mogelijke manier proberen te maken. Zo willen we het energieverbruik terug dringen en tegelijkertijd wekken we die energie zelf op met onze zonnepanelen op het dak. We kijken ook naar hoe onze leverancier duurzaamheid beogen. Daarom schenken we fairtrade koffie en kiezen we voor Gulpener Bierbrouwerij BV die al sinds jaren duurzaamheidsbeleid voert in het maken en leveren van het product. Daarvoor ontvingen ze in november de  Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2020. Deze prestigieuze prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een Nederlandse onderneming die excelleert op het terrein van duurzaam ondernemen.

De Torrekoel feliciteert Gulpener met deze bijzondere prijs en de erkenning en waardering die hiermee wordt uitgesproken.

Update Ondersteuning inwoners Kronenberg in Coronacrisis

 

 

 

 

Kronenberg en de Coronacrisis:  update 23 april 2020

Eind maart hebben we via de dorps WhatsApp-groep zoveel mogelijk mensen in het dorp geïnformeerd dat de Stichting Welzijn Kronenberg & Evertsoord het voortouw neemt om zoveel mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen in Kronenberg als ergens extra ondersteuning nodig is. Vooral omdat deze stichting, waar de Kompeniej en de Wensbus onder vallen, al met name veel ouderen in beeld heeft. Daarnaast onderhoudt en heeft de stichting ook goede contacten met de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, trajectbegeleiders dementie, KBO e.a..

Dit alles is afgestemd met de Dorpsraad en de gemeente. In dat bericht hebben we ook aangegeven dat inwoners die een hulpvraag signaleren of zelf hulp willen bieden zich kunnen melden bij deze stichting. Een aantal inwoners heeft dat daadwerkelijk gedaan en is in middels ook actief. Dank daarvoor.

Wat is er gedaan en gebeurt er op… Lees Meer

In memoriam Jan Verschuren

Woensdag 18 maart ontvingen we het droevige bericht dat onze overbuurman Jan Verschuren is overleden. Jan’s gezondheid liet hem de laatste tijd in de steek, maar als het even kon stak hij toch nog even de straat over naar De Torrekoel. Voor de biljartclub of om bij te kletsen met degene die er waren. Jan was actief vrijwilliger. In het verleden vaker achter de bonnenkassa of als verkeersregelaar. Jan, bescheiden als hij was, deed dit graag en voor hem was dat vanzelfsprekend. Een bedankje was volgens hem niet nodig.

Jan, Bedankt voor je inzet voor De Torrekoel. Rust zacht. We wensen iedereen sterkte met dit verlies.

Bestuur, Petra en vrijwilligers van de Torrekoel

Torrekoel blijft tot 1 juni gesloten

De gisteren genomen aangescherpte maatregelen door het kabinet noodzaken ons om de Torrekoel te sluiten tot 1 juni 2020.

De huisartsenpraktijk is open en blijft natuurlijk bereikbaar!

Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord coördineert eventuele hulpvragen en hulpbieders voor kwetsbare dorpsbewoners. Meer weten, klik dan op deze link

 

We wensen iedereen heel veel sterkte en gezondheid. Hieronder de maatregelen in het kort:

Ondersteuning kwetsbare dorpsgenoten door Corana

 

 

Beste dorpsgenoten,

Met de gemeente en  de Dorpsraad is afgesproken dat Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord het voortouw neemt om e.e.a bij elkaar te brengen. We zijn hiermee op vrijdag 14 maart gestart. Vanaf die dag is de Kompeniej  gesloten.

Heb je hulp nodig? 
Vanuit deze stichting houden we samen met onze vrijwilligers contact met de ouderen die deelnemen aan de Kompeniej. We hebben ook altijd al goede contacten en werken samen met huisartsen, praktijkondersteuners, hulp bij dementie, wijkteam etc.  Van daaruit krijgen we inmiddels ook al hulpvragen die opgepakt zijn.
Ook dorpsgenoten die door de  ontstane situatie in de problemen komen, bv. met boodschappen doen, maaltijdbereiding of anderszins kunnen zich melden bij onderstaande personen van de Stichting.

Zelf hulp bieden?
Wil en kun je iets doen of signaleer je ergens een hulpvraag die iemand niet opgelost kan krijgen meld het dan… Lees Meer

Beperking(en) activiteiten in de Torrekoel door coronavirus

Het nieuwe coronavirus covid-19 heeft steeds meer invloed op het maatschappelijk leven in Nederland. Verenigingen en organisaties volgen de richtlijnen van het RIVM en dit heeft ook direct gevolgen voor de activiteiten in de Torrekoel.

Als Torrekoel gaan we er vanuit dat verenigingen en andere organisaties waar dit kan zelf hun (te verwachten) leden of bezoekers over eventuele afzeggingen informeren.

Daarnaast zullen wij via onze website en social media (Facebook) afzeggingen ook publiceren om iedereen zo compleet mogelijk te kunnen informeren.

Op dit moment zijn de volgende afzeggingen bij ons bekend:

  • Vrijdag 13 maart Toer on Koer, organisatie Vocal Connexion
  • Zaterdag 14 maart Duurzame Huizendag, organisatie EnergieKronenberg
  • Woensdag 25 maart Brunch voor leden de Zonnebloem


Vooralsnog geldt tot en met 31 maart dat de volgende reguliere activiteiten in de Torrekoel NIET doorgaan: 

  • Alle bijeenkomsten  van De Kompeniej
  • Trainingen en wedstrijden volleybalclub Set Point
  • Activiteiten Kronenbergse Vrouwen… Lees Meer

De Torrekoel blijft werken aan duurzaamheid

Al sinds jaar en dag werkt De Torrekoel aan een duurzame gemeenschapsvoorziening. Die inspanningen werden beloond met twee certificaten door NL Groen: voor elektra en aardgas. Daarmee draagt ook de Torrekoel een steentje bij aan de doelstelling van EnergieKronenberg om als dorp in 2030 energie neutraal te willen zijn. Zie www.energiekronenberg.nl

 

 

Koer on Toër trapt af in de Torrekoel

Vocal Connexion gaat op regioreis, genaamd Koër on Toër. De muzikale groep gaat op tournee langs dorpen en steden. De aftrap en het slot van de toer is in Kronenberg in de Torrekoel.

De show heeft de alleszeggende naam ‘From heroes to Legends’. Om de songs die in deze show gezongen worden te kiezen, zijn de leden van Vocal Connexion gevraagd om zijn of haar muzikale helden en legendes te benoemen.

Wat blijkt?! Als je vijftien mensen vraagt naar drie namen, komen er best wel wat overeenkomsten naar voren! De artiesten die de revue zullen passeren gedurende de show zijn zeker niet de misten, zoals Bruce Springsteen, Adele, Tina Turner, en zelfs Queen staan in onze playlist.

Omdat Vocal Connexion een uniek muziekgezelschap is, maakt dirigent Marcel Engelen alle arrangementen op maat, waardoor meerstemmigheid tot zelfs 8 partijen gelijktijdig niet uit de weg gegaan wordt door deze ambitieuze vocalgroep.

De… Lees Meer

Afscheid en welkom bestuursleden

Op 18 januari jl. namen Helmy van de Werf en Marleen Wijnen afscheid als bestuurslid van de Stichting Gemeenschapsvoorziening Kronenberg en Evertsoord.  Piet Selen sprak hen toe en bedankte hen voor hun inzet in de afgelopen jaren. Helmy wat langer dan Marleen. Ze droegen ieder op hun eigen manier een steentje bij aan de Torrekoel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa Buijssen gaat het bestuur versterken en stelt zichzelf graag voor:

“Ik ben Elsa Buijssen, 28 jaar en woon sinds 2018 samen met mijn vriend in de Kronenberg. Enkele maanden geleden ben ik gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de Torrekoel. Aangezien ik het altijd leuk heb gevonden om werkzaam te zijn in een bestuur bij een vereniging, leek dit mij een goede manier om erachter te komen wat er zich in Kronenberg allemaal afspeelt. Daarnaast vind ik het… Lees Meer

Contact

Gemeenschapshuis en Gymzaal 

"De Torrekoel" 

Meerweg 11

5976NS Kronenberg


Tel: 077-4671875

Email: info@detorrekoel.nl

Er zijn ruime parkeermogelijkheden naast de gymzaal en achter het gemeenschapshuis.